Vrij onderzoek

Vrij Onderzoek

Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan het belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om ‘t even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent
het einde
van alle denken.

- Henri Poincaré (1854-1901)

 

De VUB en het Vrij Onderzoek

De methode van het Vrij Onderzoek veronderstelt dat elk probleem van wetenschappelijke, morele, socio-economische of welke aard dan ook, onderzocht wordt op een vrije manier zonder  tussenkomst van autoriteit, dogma of om het even welk vooroordeel. De VUB en haar moederuniversiteit de ULB baseren hun onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op deze methode – en dit sinds 1834. De waarde van het Vrij Onderzoek overstijgt volgens de VUB-student de louter universitaire methodologie, zij dient ook toegepast te worden in het dagelijkse leven.

 

Vrij Onderzoek in de praktijk

Scientia vincere tenebras: Wetenschap overwint het duister.
Voor de wetenschapper is dit een troostende gedachte.
De paus mocht ieder die aan zijn gezag twijfelde dan op de brandstapel zetten,
de Aarde draait toch rond de Zon.
Het is gevaarlijk in het verkeerde land op het verkeerde tijdstip gelijk te hebben,
zoals Galileï ondervond,
maar als je duistere ideeën confronteert met onweerlegbare feiten,
dan zal zelfs de Romeinse curie overstag moeten (na wat eeuwen).

Dr. L. Bonneux, Natutec 2002

When you are studying any matter, or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe, or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only, and solely, at what are the facts. 

Bertrand Russell, in zijn hypothetische boodschap aan toekomstige generaties, 1959

 

Vrij Onderzoek vandaag

De principes van het Vrij Onderzoek zijn voor de Geneeskundige Kring en haar leden geenszins holle frasen of voorbijgestreefde vrijzinnige dogma’s maar een belangrijke leidraad bij haar filosofie en activiteiten.

Ondanks het feit dat Poincarés adagium uit vervlogen tijden stamt heeft het nog niets van zijn originele waarde verloren. Ook in onze moderne en open samenleving loeren om elke hoek bedreigingen die voortvloeien uit onwetendheid of een gebrek aan rede waar een goede academische opleiding een student tegen dient te wapenen, en het Vrij Onderzoek is volgens ons de sluitsteen van deze academische ingesteldheid.