Het Almachtige Huis der Geneeskundige Kring

Het Almachtige Huis der Geneeskundige Kring is de studentenvereniging vóór en door de studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Opgericht in 1961 is de Geneeskundige Kring, of kortweg GK, één van de oudste studentenkringen van de VUB. Deze vereniging groepeert de studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen en sinds het ter ziele gaan van de Tandheelkundige Kring in 2002 ook de laatste tandheelkundigen van de VUB-campus te Jette. De vereniging werd opgericht toen de 2e lichting Nederlandstalige geneeskundestudenten aan de ULB toekwam na de ontdubbeling van de faculteit Geneeskunde in 1960. Op 4 oktober 1982 werd een v.z.w. structuur aangenomen.

 

Volg ons op:

Met dank aan onze sponsors,


Deze site werd geanalyseerd en gecorrigeerd op spellingsfouten door Prof. Dr. Prosenior G. van Berlaer. Bij deze wordt hij aansprakelijk gesteld omtrent spellingsfouten en grammaticale blunders.

Met vriendelijke groeten,

Prominente Webmaster GK